Lala-Nguni surnames

4 thoughts on “Lala-Nguni surnames

  1. Theminkosi mthembu

    Qhubekani nisambulela ngemvelaphi yethu.. Siyabonga nenza umsebenzi omhle kakhulu..ngiyabonga

  2. Thanks to let us to know and understand our history. Ngiyacela bandla ungithumele isithakazelo nomlandu ka-Luthuli Kanye nowakwa-Ngcongwane.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.