Mkhize, Gubhela

Mkhize:

 • Gubhela
 • Gcwabe
 • Zihlandlo
 • Khabazela ka Mavovo
 • Ngunezi Bamba aba Mbulazi
 • Sibiside
 • Sidaphudaphu
 • Nzalo ka Luzalo
 • Mlangeni
 • Gasela
 • Sishiya
 • Madondo
 • Mdephane
 • Dlamane
 • Sacolo

Abakwa Mkhize bahlobene nabakwa Dlamini, Mlangeni, Ama-Mpondo/Mpondomise bonke aba Mbo badabuka ku Sibiside kwabe sekuba nokuhlukana ngokwezindlu.

21 thoughts on “Mkhize, Gubhela

 1. Sizakele

  Kusho ukuthi uMkhize, uMagasela,uMlangeni,uDlamini, oNgwane, oHlatshwayo…bayahlobana?

 2. Khayalethu

  Ngiyajabula impela ukwazi imvelaphi ngesibongo sami mkhize.

 3. Xolani

  kudala ngitshela oKhumalo noDlamini ukuthi bayinzalo kaSibiside uMkhize lowo.

 4. sthandiwe

  yebo SINGAMAMPONDO namaMPONDOMISE nama XESIBE siyinzalo KA NJANYA ozalwa ngu SIBISIDE WASE Mbo…

 5. Mpumear Mkhize

  Mina ngowakwa Mkhize ngiganele ka Dlamini,kshuth ngonile nj bakwe2?

 6. Zamambo

  cha angvumi thina nj sizimele asihloban namuntu la siwogcwabe nj khabazela

 7. Ngiyasithanda lesi sbongo ngithanda negama lami engaqanjwa lona ukuthi nguMagcwabe lokho kungenza ngingakhohlwa imvelaphi yami

 8. Ntombile

  yooo mine ngisthanda kakhulu, ngishadele kusona, abo mumbomhlophe, abo gcwabe,,, ngiyabathanda kakhulu!!!

 9. Mpilwenhle

  Mina ngibuhlungu ngoba ubaba wengane yami ngowakwa dlamini mina ngowakwa mkhize

 10. Thandeka

  ngijabulile ngokwazi izihlobo zam kanye nemvelaphi yam ngyakuthokozela lokho kakhulu thina bo khabazela sengisho o gubhela phela njr

 11. Mandulo waseMbo

  Ngyasithanda isibongo sasekhaya lokuth kungenza ngingakhohkwa ukuth ngingowakaboni ngiyalithanda negama lami engaqanjwa lona kaMkhize uMandolo waseMbo

 12. Sizakele Angela Mkhize

  Mina I am a lost Mkhize. Ngakhulela eZimbabwe. Umama ngowako Khumalo, emanxeleni, ENtabazinduna koBulawayo. Ibizo lakhe ngu Thandeka.Ubaba ngowaKwadlangezwa. I believe that’s kwaZulu, Natal. I lost contact with the Mkhize side of the family since I was brought to Zimbabwe ngisamncane. I’ve tried to search for my father’s side of the family but in vain. Ubaba ngu Mduduzi Godfrey Mkhize. Kulomunye owazi ngami na? Any leads are valuable. Ngiyabonga.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.