Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

Mthiyane
Zondo, Nqoboka, Mnguni Ka Manekwane, Skhangane, Luvuno, Sokotshane, Mzwili, Sokhulu…

Mchunu
Macingwane, Yeyesa, Phakade, Mnguni, Ngonyama, Jama ka Silwane, Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo.

Mashinini
Bhembe, Guliwe, Ntozimandla, Cindi, Mahlaba…

Muthwa
Msweli, Phungaza, Gwamanda

8 thoughts on “Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

  1. Mondlie Muthwa

   Thina bathwa siqamuka esizweni esasi phethwe iNkosazane yakwaMuthwa eyayibizwa ngoAbamthwana ngeminyaka ayamakhulu ayishumi amabili ngokwazi kwami

 1. pat

  If sinezithakazelo ezifanayo ingabr sizihlobo njengo muthwa bathakazelwa ngomsweli kanye nogumede nabo banomsweli

  1. Nhlanhla Petrus Mkgethwa Mothoa

   Ngi be ngi nga thanda ukwazi ka banzi ka bantu ba kwa Muthwa. Thina si ye sa thunjwa nga besuthu nje ngoba si khulela ku bona nje. Ne sibongo sethu se si bhalwa nge ndlela yabo abesuthu. Ingakho se sa lahleka a si sa’zi ne ndabuko yethu. Ku no kuthi si bizwe ngo “Msweli”; kuthiwa maswielo. E isho umshanyelo. “Sine” ku thiwa ” Mantsima” e ngi nga’zi ukuthi ichaza kuthini. Cedani, O’ Mbembesi; o’ Phungaza.

 2. Mmeli

  Ngifuna ukwazi kabanzi ngomlando wakwa Mashinini, ngisizeni bo.

 3. Sthembile

  Ngifuna ukwazi ngemvelaphi yakwa Thiyane ooZengele

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.