Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

Mthiyane

 • Zondo,
 • Nqoboka,
 • Mnguni Ka Manekwane,
 • Skhangane,
 • Luvuno,
 • Sokotshane,
 • Mzwili,
 • Sokhulu

Mchunu

 • Macingwane,
 • Yeyesa,
 • Phakade,
 • Mnguni,
 • Ngonyama,
 • Jama ka Silwane,
 • Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo.

Mashinini

 • Bhembe,
 • Guliwe,
 • Ntozimandla,
 • Cindi,
 • Mahlaba!

Muthwa

 • Msweli,
 • Phungaza,
 • Gwamanda

11 thoughts on “Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

  1. Mondlie Muthwa

   Thina bathwa siqamuka esizweni esasi phethwe iNkosazane yakwaMuthwa eyayibizwa ngoAbamthwana ngeminyaka ayamakhulu ayishumi amabili ngokwazi kwami

 1. pat

  If sinezithakazelo ezifanayo ingabr sizihlobo njengo muthwa bathakazelwa ngomsweli kanye nogumede nabo banomsweli

  1. Nhlanhla Petrus Mkgethwa Mothoa

   Ngi be ngi nga thanda ukwazi ka banzi ka bantu ba kwa Muthwa. Thina si ye sa thunjwa nga besuthu nje ngoba si khulela ku bona nje. Ne sibongo sethu se si bhalwa nge ndlela yabo abesuthu. Ingakho se sa lahleka a si sa’zi ne ndabuko yethu. Ku no kuthi si bizwe ngo “Msweli”; kuthiwa maswielo. E isho umshanyelo. “Sine” ku thiwa ” Mantsima” e ngi nga’zi ukuthi ichaza kuthini. Cedani, O’ Mbembesi; o’ Phungaza.

   1. ntuthukozwane

    Ozingelwayo = bushmen. You can look up AbaTwa of central Africa. Thethwa shows that the bulk of AmaZulu is built from bushmen (mostly Tonga) and Khoi (Sothos) with a small portion of sedentary or Zulu people. Our history is vast, so I will share what I think is most relevant. AbaTwa are in the Bible as Zethua in the Book of Esdras Chapter 3 when it lists all the tribes allowed back into Jerusalem from exile. Need I say that the direct Solomonistic dependent who led them back was Zorobbabel. In some African languages you would read that as Zurubbabel. Not only is Robert Mugabe from a Shona clan called Zezuru, I can also show that Zezuru have the same history as the Zulu of South Africa e.g. Mugabe = Mgabhi. From this i can discern that oMsweli = Duma = Mthombeni = well-controlling arabs. That’s what even early white books call some black South Africans, ARABS. The Israelites mixed with the Israelite Arabs (their ancestors through Abraham) who called themselves Nabato. We call ourselves Bato. Abraham is from the Mande or Manda clan indicating that his tribe will grow and expand. That is why some of us are called Mandebele = Mande + Bele peoples. Just my research = not anywhere near done. But just google it and you can verify the info for yourself.

  1. Nomusa Mashinini

   Invite me on Facebook pink-nightmare mashinini I’ll direct you to the mashininj page

   1. Mmeli

    I tried inviting you but there are many Nomusa Mashinini’s I cannot pint point which one. Rather invite me, I am: Mmeli Ka’mkhulu S’daza Mashinini

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.