This blog is for all African's who love their culture & heritage

Cebekhulu, Cele, Khoza, Chiya

Cebekhulu

 • Linda,
 • Nsele,
 • Mafu,
 • Sothiyase,
 • Nkunga,
 • Gabhela,
 • Lindamkhonto,
 • Mgabhi,
 • Mntungwa,
 • Zwane,
 • Mangethe

Cele

 • Ndosi,
 • Khumbuza,
 • Dubandlela,
 • Magaya,
 • Mlungisi

Khoza

 • Mlilo,
 • Sokhabase,
 • Gumede,
 • Mkhathini,
 • Mangena,
 • Khabanyova!

Chiya
Wohlanga, Galweni

Previous

Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

Next

Chonco, Dludla, Dludlu, Ngema

16 Comments

 1. Lindiwe

  Hi can u tell me if u know clan names for Mpinda surname

  • Lindiwe
   Angikazitholi ezo Mpinda kodwa ngisazophanda, uma sengizitholile ngiyozifaka khona lapha.
   To be always updated simply follow or like this blog.

 2. AbakwaCele oMagaye, not Magaya. Sbongile thina.

 3. lungile linda

  Mzimba ozdele kubafokazana! Inkos kayqedwa. Ngimalapho nam

 4. Ricky Mlilo

  I would like to know more about Mlilo surname background in natal

  • Nkomo Mlilo

   I’m Nkomo Mlilo I also want to know the b
   ackground of I’m from freestate I hear that some are tugela and some are from ngomane river

  • There is history of the mlilo surname on the internet though i did not read it.

  • ntuthukozwane

   Umlilo uvela KwaCebekhulu kanye noSandile (ophethe amaXhosa angamaRharhabe oQwabe e-Eastern Cape) ababuye bambize ngoMazibuko or Bukhosi or Nkosi or Maseko or Mjoli or Moloi or Gcwabe or Gwambe or Mugabe or Macambi or Mlambi or Araph or Raphaia or Mhlaba or Mlaba or Mahlaba or Mathaba or Mandaba. ONkosi bagels kuNzuza, eMaNgweni kwela Dinizulu ukhokho wethu. ONzuza baphuma lwaDhlomo. Onke lawa amaNdebele, iziwe esiyizo.

   OMkhize. OMbambo = AbaMbo = AmaPhuthi = iziMpunzi.

   Owesithathu umuzi wakwaCebekhulu oJiyane. UMlilo uzalwa uSandile or Mazibuko = Mmguni = Ngoni = Ngweni = Kweny = Bayeni = Bekani = Mthethwa = Bikwayo = Qwabeni = Gcwabini = Gwabini = Ngwane = Maun = Aaron. Inzalo kaAaron owayenguMachi ezalwa uMzeki or Mkhize noMasilela or Sithupha or Tubane or Sibiya, oyinzalo kaManasse or MaGazi or Mlazi = Mnyazi = Manyathi = Manahath no Ahod or Arod or Herod = Ogadi = Mngadi = Khathi = Nako = Nango = Makua = Mganu = Kanu = Mgcwangu = Mncwango = Mukwago.

   OMangethe, oNsele, KaLinda Mkhonto = Zwane = Msane = Mzila = Basia = Masia = Basan = Esan = Azane = Azania = Mathanias = Mthaniya = Matiwane obusa abakwaMthethwa. Wahlakazwa umbuso abizwa ngokuthi aBeTswana, amaXhosa, Venda, Sotho but still Mthaniya and still Zulu. So, oMlilo abaningi uzobathola ebukhosini bakwaXhosa (Xhosa = Khoza = Ngoza = Ela = Maoela = Mawela = Hosa = Hoza = Hauser = Hausa = Aussa).

   That is why there are so many Zwanes in Eastern Cape. And Tswana = Zwana = Zwane = Ziyane = Tiyane = Jiyane = Giyane = Gcwanini = kaNgwane = Khalange = Khalanga = Bukalanga.

 5. Daniel mangena

  I would like to know more about Mangena nemvelaphi yabo

  • ntuthukozwane

   Mjoli = Jele = Jere = Jeke = Shenge = Shele = Nsele = Osee = Hosea = Wosiya = Siyane = Abisur = Abisue = Biyase = Mvelase = Vasseni = Baseni = Phahleni = Baseni = Sibase = Sibasa = Xasiba = Bethia = Mthiyane = Joseph.

 6. sandile chiya

  Can you find out where chiya comes from my sources say from dlomo if true give the whole praise please starting from chiya to the last showing who was his ancestors

 7. Bandile X.B Thabethe

  it’s come to my attention that umlando wakwaThabethe(Sosibo) awutholakali kumaSite amaningi,please. Help

 8. Khumbulani Mlilo

  Ngiyabonga mina, sekuya khanya kimi. Okhokho bami bebezinze kwelikaMzilikazi eMncwazini sakhele uMhlanhlandlela ihlalaNkosi.

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: