Ndwandwe, Nxumalo

Abantu bakwa Ndwandwe baduma kakhulu ngesikhathi kubusa u Zwide eLangeni. Banobuhlobo obukhulu nabakwa Ngwane.
ULanga wazala uMavuso owazala u Ludonga yena wazala u Xaba owazala uLanga wesibili yena owazala uZwide.
UZwide yena wazala uNomhlanjana, Shemane, no Sikhonyana.
Khona kwa Ndwandwe kukhona no Manukuza owazala uNxumalo owazala uGasa, owazala uZikode, owazala uSoshangane owazala uMzila no Mawewe. UMzila yena wazala uNgungunyane.
Ake sibathakazele:
Zwide ka Langa
Ndwandwe, Mkhatshwa
Wena wase Gudunkomo
Wena wasezikhotheni
Ezingakhothi ngomlomo kodwa ezikhotha ngo mkhonto,
Mkhatshwa
Nkabanhle
Somaphunga
Masuku
Zwangendaba
Simelane…

28 thoughts on “Ndwandwe, Nxumalo

 1. Bongumusa

  Bathi izithakazelo zabakwaKhathi zihlukene kabili kukhona ezithi NANDISA, PHAKATHWAYO, SOTOBE ngiyazazike lezi……

  kukhona ezithi ZISHI, NKUMBI ngicela ningiqhubekele uma nizazi

 2. Khulekani

  ningalokothi nje ningitshele ukuthi uSimelane no Nxumalo bahlobene

  1. tebenguni simelane

   Eish not when I am a Simelane and about to b married to a Nxumalo guy

  1. Kwazikwakhe Mncedisi Simelane

   U Simelane abamusho wonke bamusho bamshiye ewuhhafu kanti uyachubeka, njengokuthi nje “Mnguni wasebuhleni Mazalankosi Nkomo dlala ekhaya ngokweswela Umelusi zaluswa intombazane “

 3. Bongani

  Izithakazelo zakwaZitha Zitha,labase,ndawonde kasomthanti,malawulandela,sithebe esinjengo qithi…

 4. On the Ndwandwe lineage Manukuza later became known Soshangane. My point being i beg to differ on what is written above.

  1. Ndabezinhle Gwetshwayo

   Can you enlighten me on the history of Soshangane, I’m trying to trace my roots, but the whole thing is confusing because we use the Surname Gwetshwayo, and we are in matebeleland, Zimbabwe, but our izithakazelo include
   Mdungazwe,
   Ngungunyane owangungunya abafazi namadoda,
   Mzila kawulandelwa, owulandelayo uyazibambelela,
   Gasa,
   Mnene,
   Ndwandwe.
   Others include:
   Thungatha,
   Qubuka,
   Songwane,
   Hlathikhulu,
   Amajah’omkhonto agwaza ekhwel’intaba,
   Sende libukubuku elehlul’inqola yeNkosi.

   It’s common knowledge that we are Ndwandwe, and amaShangane.
   Oral History has it that our great grandfather came accompanying a sister who was married to king Mzilikazi.

   Now the confusing thing is , google says Soshangane was a Nxumalo, if we’re from that lineage, why the change of surname, and how.

   Any knowledge ?

  2. Mlangeni

   Manukuza’s other name is soshangane. Amashangane originate from him

 5. Nhlanhlo Ndwandwe

  ngibonge kakhulu ngekungiqhubekela ngesithakazelo sami uMnguni ongaphoxi muntu kodwa wamphoxa …nango umkhonto kuwe.

 6. Faith Ndwandwe

  I am a proudly Ndwandwe.
  Masuku Mkhatshwa dis page touches lives!!!!

 7. ntombifuthi masuku

  Nami ngithini angasukume npkuzibongela ngikuba uzwide Masuku sothondose nenkoso ayiqedwa

 8. Ndabezinhle Gwetshwayo

  Can anyone with knowledge help me trace my roots.
  Our surname is Gwetshwayo, very rare indeed, but our izithakazelo include;
  Mdungazwe,
  Ngungunyane owangungunya abafazi namadoda,
  Mzila kawulandelwa,
  Owulandelayo uyazibambelela,
  Gasa,
  Mnene,
  Ndwandwe,

  Others include,
  Thungatha,
  Qubuka,
  Hlathikhulu,
  Songwane,
  Amajah’omkhonto agwaza ekhwel’intaba,
  Isende libukubuku elehlul’inqola yeNkosi,

  Oral history says our great grandfather came to Mzilikazi accompanying a sister who was married to king Mzilikazi .
  It’s common knowledge that we are Ndwandwe , and AmaShangane.

  I’m trying to find out that we are Nxumalo.
  If so why and how the change of surname?

  1. zimele mpisane

   uLanga wokuqala wazala uGasa wokuqala/manukuza wokuqala/Nxumalo kwakuyisidlALISO NXUMALO KWAGCINA SEKUYISIBONGO SO INDLU ENCANE YAKWA NDWANDWE YAYIBIZWA NGOnXUMALO WASE NXUMALO WAZALA MAKWEYA YENA WAZALA UGASA WESIBILI YENA WAZALA ZIKODE YENA WAZALA SOSHANGANE YENA WAZALA UMZILA,MAWEWE &MPISANE UMPISANE WAZALA DEMULANI,MPIKANISO,GEZANE,ZONZOVHIYA, NABANYE ABANINGI MINA NGIQHAMUKA ESENDENI LAGEZANE OWAGCINA AKHE EMTHWALUME,KZN SO I THINK WENA UQHAMUKA KWENYE YAMADODANA ANGUNGUNYANE NATHI SASISHINTSHA SBONGO SABIZA UMPISANE BT SIQHAMUKA KWI FAMILY EYODWA KWANDWANDWE ALTHOUGH ABANYE BEBIZA UMZILA,ABANYE GASA,ABANYE MPISANE,ABANYE BABIZA ULANGA,ABANYE UMASUKU WE A FROM NXUMALO AND NXUMALO WAS THE SON OF LANGA FROM THE NDWANDWES UNGUNGUNYANE WAS THE LAST KING UKUBUSA GAZA KINGDOM USAHLANGENE AMA PORTUGES AHLASELA GAZA KINGDOM BATHATHA INKOSI YETHU UNGUNGUNYANE NAMA DODANA AYO YAGCINA IKHOTHAMELE KHONA EPORTUGAL INKOSI UNGUNGUNYANE NGESKHATHI SEBEHLASELE KWAGAZA UMPISANE WAQOQA ROYAL FAMILY EYAYISISELE BABALEKA BEZA EMPUMALANGA AFTER THAT WAR YAMASHANGANE NAMA PORTUGES SAHLAKAZEKA ABANYE BAYA ZIMBABWE,ABANYE BASALA MOZAMBIQUE ABANYE BEZA SOUTH AFRICA UMPISANE WAFIKE WAKHA UMUZI WAWUQAMBA WATHI IKWAMPISANE WASEHLALA EBA INKOSI EKUHAMBENI KWESIKHATHI WAFIKA BUYISONTO SEBEDEDELWEN EKUDINGISWEN UMPISANE WAMBUYISELA UBUKHOSI NAMANJE USAKHONA UMUZI KAMPISANE KUYAYIWA KUWONA DURING HERITAGE EVENTS UBUYISONTO YENA WAYEZALWA UNGUNGUNYANE BUYISONTO WAZALA MAFEMANE YENA WAZALA ERIC MPISANE 2 OKUNGUYENA OBUSA ISIZWE SAMASHANGANE MANJE KHONA NABANYE ABABALEKA NGESIKHATHI SIHLASELWA BASHINTSHA umzila bathi bangabaka mlilo ngoba besaba so there are many surnanes aqhamuka kwandwandwe lenkade ngikubalela yona indlu yakithi endlini enkulu kwakukhona umavuso ezalwa ulanga ludonga ezalwa mavuso xaba ezalwa ludonga ulanga 2 ezala uzwide yena zwide wazala somaphunga,skhunyana somaphunga wazala mankulumana, enye indlu mavutana wazala nkuna yena wazala mbhatsana yena wazala mabuse yena wazala kwaxu yena wazala mbangwa yena wazala sihlubana yena wazala muhlaba yena wazala sihlubana 2 yena wazala mpumulana obusayo manje so wena siqhamuka endlini eyodwa nawe kamanukuza

 9. ZEKHETHELO NXUMALO

  ZWIDE!!!ūüĎźMaZwide ongenankinga‚ô°‚ô°Proudly ZWIDE kaLanga

 10. thembelani ncube

  ngicela ukwazi umahluko phakathi kwesibongo sakwa nkomo nesakwa ndwandwe,nxumalo,gasa,sengwayo,

 11. tebenguni simelane

  I would like to know if a Ndwandwe can not marry a Simelane

 12. sabelo Patrick mkhatshwa

  I’m grateful about my surname thanks a lot.

 13. Ayanda

  Hi;i’d simply like to know the meaning behind this phrase “Wena wasezikhotheni
  Ezingakhothi ngomlomo kodwa ezikhotha ngo mkhonto,”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.