Makhombothi, Kubheka, Mnyandu

Makhombothi
Ntumbeza, Mlotshwa, Ntunzi,
Cabuzela onyawo zincane zingabankulu zifuze ekhabonina,
Khambule, Nkambule, Mzilankatha, Shezi, Magidla

Kubheka
Khathide, Masobote, Sombheshane, Makhunga, Ndolwane,
Wena owasobodela udlubu nekhasi,
Mgwaqo awudluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda,
Mbendebomvu enjenge Ntolwane,
Boya obuningi obungangobe Nyathi,
Mbokodebomvu kama Gayiza esunduza abeSuthu nama Ndebele,
Magononde, Sobote

Mnyandu
Gedeza, Nongalaza, Nondela, Mphankomo, Mnguningunyane

4 thoughts on “Makhombothi, Kubheka, Mnyandu

  1. Musa Nzama (Mkhize)

    Hi please help ngomsuka wabantu bakwa Mahlowe, baqhamukaphi kanti nezithakazelo zabo zithini? from Musa Nzama

  2. Mxolisi Kubheka

    Ngaze ngathoza ukuthola izithakazelo zakithi kanye nezibongo kuyangiphakamisa lokhu

  3. Brown

    Please help with info about the surname “Nyanto”. Don’t know which language it is.no clue with imvelo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.