Njoko, Dlomo, Gamede, Sithole

Njoko:

 • Nqamane,
 • Nsele,
 • Lindamkhonto,
 • Phangisa

Dlomo:

 • Mkhabela,
 • Dinangwe,
 • Bhelesi

Gamede:

 • Magadlela,
 • Mkhohlwa,
 • Mbebe,
 • Mhlungu,
 • Sebenzekhaya

Dlungwana:

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Zondi,
 • Phithikela,
 • Mathaba,
 • Nyanzela

Mdlalose:

 • Nyanda,
 • Maduna,
 • Dikane

Gaba:

 • Nyawose,
 • Mzoneli

Thabethe:

 • Mangethe,
 • Gema,
 • Sosibo

Doyisa:

 • Khoso,
 • Mzengezi,
 • Mvubu

Donda:

 • Ngonyama,
 • Masinga,
 • Thusini,
 • Manqele,
 • Mzimela,
 • Mnguni

Sithole:

 • Jobe,
 • Mondise,
 • Matshana,
 • Maphitha,
 • Maqoqo,
 • Ngqikazi,
 • Mgidi,
 • Mqolo,
 • Mkhwanazi,
 • Myshibha,
 • Mahamba

Gcabhashe:

 • Mnguni,
 • Mhlathuze,
 • Njonjo,
 • Masimuka

Gule:

 • Malambule,
 • Nselenduna

13 thoughts on “Njoko, Dlomo, Gamede, Sithole

 1. Phelelani

  cela ukwazi ukuthi unyawose nokhumalo bahlobene kanjani na?

   1. Thuthuka

    UJobe wakwaSithole nowakwaMthethwa akusibo abantu ababodwa. UJobe wakwa Mthethwa wayezala uDingiswayo ephila ngesikhathi sikaJama kaNdaba wakwaZulu. UJobe wakwaSithole uphile ngesikhathi sikaShaka eliwele noMpongo bezalwa nguMaphitha.

   2. Ntuthuko Zwane

    Thuthuka, amagama esibiza ngawo abantu bakuqala amaGama emizi ebabeyimele. Phecelezi, kusho ukuthi, igama elithi Jobe limele umndeni thizeni kwaZulu. Amakhosi kukekuthi uma ebekwa ebukhosini alishiye igama lokuzalwa abekwe elisha kumbe nesibongo esisha uma eqala ukubusa. Lelo gama imvamisa, igama lomuzi awuphethe.

    In short, uJobe igama lakwaQwabe noma uQwabe uJobe = Ngobe = Ngombe (Bukalanga and Shona languages = cow) = Nkomo = Khomo = Nomo = Mono = Mongo = Molo = Moyo = Nhliziyo, ebeSuthwini bathi uMalope or ngesiNguni, Mhlambi or Nhlanzi or Mathlaping or Sabi or Nhlave (Tsonga) or Mdlamfe or Mashaba or Xaba or Chava or Xava or Mabasa or Mabaso or Phahla or Mhlaba or Mlaba. Isizwe lesi sasoSuthu esokuqala kwaZulu. Sibuye sibizwe ngoNyawo or Yao or Mlawu or Mkhulu or Mukuyu or Mkhiwane or Ngwane. Sibuye sibizwe ngoShiba noma uSiba (woSibalukhulu) noma Sheba (whivh means look in Sesotho) or Buka (as in BukaLanga) in Nguni.

    UQwabe noAhod (or Herod or Odika or Odayi or Mndayi or Ntai or Mthai or Lundi/Lundini/Rundi or Ondi or Ruth then bore Mbekane or Mthethwa or Qwabeni or Gcwabini or Gwabini or KaQwabe or Rharhabe or Rechabites = the lower ruling house of the Xhosa in the Eastern Cape. Abelungu destroyed indlu yabaThembu in KZN and indlu yakwaZwane or Zakwe or Msane or Mosia or Basia is the big house of the Tembu. Amanye amagama akwaQwabe uGcwabe, Mncwabe, Mugabe, Gwambe or Pai or Bhayi or Mamba or Mbai or Mapinga or Bikwa or Phekwa or Mbekwa or Maphale or Maphai or Apphaim or Mabhena or Mabheka or Makua or Khama or Gama or Nama or Nyama or Lama etc.these are just those used in South Africa. The rest of Africa and the world has their own. Isibongo sakwaZulu siphuma khona la kwaMthethwa. In fact, from Maseru or Moshoeu (ngesiSuthu) or Motsweu or Zeru or Seru which means a place where the law is read read to discern right or wrong according to Borana-Oromo in Ethiopia. NgesiZulu sibuye sithi Shobede or Shopet in Ancient Hebrew. It means Judges as in the Judges of Israel.

    All these nations listed above were based in and around eMpangeni to eShowe, where most Zulu Kings prior to the last 2-3 had izigodlo with Senior wives. The linking factor is uDlomo lo oZala uZulu.

    Dingiswayo as a name comes from KwaNdlovu (lo okuthiwa amaTlou ngesiSuthu kodwa lo ozala isizwe sakwaZulu). UNdlovu no Ntuli isizwe esisodwa i.e. Jobu (Swahili and East African languages) = Chopi (Tsonga and Zululand) = Jobi (Mgwaba which is the same as Qwabe or Qwaba or Qaba or Khaba or Qamba etc.) = Jobe = Nobu = Sono = Songo = Mhlongo = Tlou = Zhou (Zhoulou then means sons of Ndlovu/Zhou, also pronounced Tulu or Julu or Soulou or Sulu or Tholo or Mtolo or Mzolo or Maseru or Zeru or Zoro in the rest of Africa and the world) = Toure (West Africa or Ituri in Central Africa) = AmaThole = Thole in Sithole. UMdingi indlu yakwaNdlovu, uSwayo = Swane (Isibongo lesi e-Eastern Cape kodwa futhi abelungu who decided to spell Zwane with a “Z”). Umdingi is also called Ntini (lo okuthiwa uGumbi njengo-Ngobe or Jobe or Gombe = same thing) noma la kuthiwa: “Zwane akangakanani ngoba nasoTHINI loMkhonto uyenela.” Mkhonto = Godo = Nquthu = Nkuthu = Magudu as in Godongwane = Shabalala/KaMashobane or KaMashabane or KaSabela or KaZerua or KaZulua or KaShilowa etc.

    Sithole people are also called Zikode or Zondeni or Zondeki or Zondile or Nkosi yama Zondi. Thole is also written as Theko or Diko or Kodi or Rhoda or Mandeku or Gumede or Theku where the word Thekwini comes from. OZikode oZwane ngokwesiqu phecelezi isiKhundla sabo = AbaNtwane or Princes. AmaThole are also called AmaZizi or Zuze = Thole = Nzuza = Thola = Thango.

    AmaZi or Manzi or Cuphu or Ndambi = Nadab = Ndaba or Mathaba or Mandaba or Mbatha or Ngcobo or Bongco or Mpongo are then the nation that combine with Ndlovu Thole people to make up Sithole. Zi + Thole = Zithole = Sithole. Elinye igama labo uZwide or Zie or Siwe as in Siwela. They come from the Zwane, if you read up on Zwide you will see his Mom wayengowakwa Zwane.

    Isizwe sakwa Mthethwa uyena Dlamini wangempela ohlanganisa zonke izizwe zasemzansi into one kingdom yakwaZulu. Ngesi-Hebrew sithi Benjamin or Mnyamane or Yemeni or Myeni or Miyane or Kamachi or Nkamane or Nqamane. Iso lesisizwe esiphendula umbuzo othi: “sihlobene kanjani njengesintu e-Africa”. Yonke iAfrica ymlando ufana ncamashi! Even the most recent you can think of. That is how deep Zulu history is.

    Elinye lamagama kaMthethwa, uChiliza or Chisane or Chili or Machine or Gcina or Ngcwina or Magina or Ngai or Michael or Magaye or Mahaye or Makhanya or Mokoenaor Ngqika or Mnqayi or Gcai (Ndonga or Mntungwa or Ngwato or Gando or KaNtu or Ntuka or Tuka or Ndao or Mdau or Ndawo = Zwane) ozala uNgwane ozala UMhlazana ozala uMvelase. Elinye igama likaMthethwa uMgwezane or Ngwelezane or Okhuesan or Okhuelesan (Nigeria) or Machi-Zwane or Mangwe-Zwane.

    There is no Zulu surname that does not come from Sotho and vice versa.

 2. Ayanda gamede

  Ugamede lo ongu mtimande,bambolunye,zambili zabuya nomlandikazi,waphangalala wena wakwaKunene wafana nemisebe yelanga . Ngabe zikhona yini ngob angiztholi laku internet?

 3. Thisha Dlamini

  Mina ngazi ukuth o Thusini oDonda Mlaba ,Dambisa ,Mshelwane ,nina basembembezi

 4. Makhosi Malcolm Thabethe

  Thabethe Mawandla, Mkholo loNsundu netiNyawo takhe, Linda mkhonto.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.