Ntombela, Ntuli, Mdletshe, Ndlovu

Xaba
Shwabade, Nonkosi

Ntombela

 • Mpangazitha,
 • Mahlobo,
 • Ntanzi,
 • Msangula,
 • Gebhezi,
 • Zulu,
 • Lukhwazi,
 • Mageba,
 • Hlongwa,
 • Mahaye,
 • Nodangu,
 • Sokhela,
 • Nzuza,
 • Khawula,
 • Mshazi

Khuboni
Maseko, Simelane

Ndlovu

 • Gatsheni,
 • Boyabenyathi,
 • Zingelwayo,
 • Mpongo,
 • Mthiyane,
 • Mdubusi

Ntuli

 • Mbhele,
 • Mphemba,
 • Nyathi,
 • Godide,
 • Ndlela ka Sompisi,
 • Sothole,
 • Gudukazi uyi Ncwayo,
 • Khuboni,
 • Guqa,
 • Masalela,
 • Mazimuzimu,
 • Mgwabini,
 • Langa

Jiyane-Lamola
Zinyane, Mthembu

Gambu
Memela, Msuthu, Nontuli

Mdletshe

 • Ngomane,
 • Msindazwe,
 • Nzamela,
 • Gwaza

68 thoughts on “Ntombela, Ntuli, Mdletshe, Ndlovu

 1. Mahlobo
  Abantu bakwa Mahlobo kusengabantu bakwa Ntombela:
  Ntombela
  Zwana
  Sobadli
  Nzobo-Dambuza
  Ndlela ka Sompisi
  Mgamule
  Maphungwana
  Nkanankana
  Nkamfu

   1. bongani mfungelwa mahlobo

    060 778 4082
    072 657 4181

 2. Izithakazelo zakwa Ndlovu

  Ndlovu, Gatsheni,
  Boya benyathi obusonga busombuluka,
  Mpongo ka Zingelwayo,
  Ndlovu ezidla ekhaya ngokweswela abelusi,
  Nina baka khumbulamagwala,
  Sihlangu sihle Mthiyane,
  Ngokuthiya amadoda emazibukweni,
  Nina baka Mdubusi

 3. Thobile Mbatha

  Mbhali ngicela uqedele izithakazelo zakwaNdlovu… Ngiyabonga

 4. Mzamo Ngobese

  izithakazelo zakwaNgobese

  MEHLOKAZULU
  KASIHAYO KAXONGO KAMDLABELA,
  SOTHULISA, GAMNDANE KAXONGO,
  DELAKUBUSA AKHETHE UKUHLUPHEKA,
  WENA WAKWANYATHI INGALALA
  NGECELE KOBE KONAKELE, MQUNGEBE
  ONEZIFUBA EZIMBILI ESAMANGA
  NESEQINISO. NTINDA WASENTUZUMA,
  WENA OWAPHUMA NGENONI
  EMGODINI, DONGA LWAMABHULE
  MLAMBO

 5. Mzamo
  Siyabonga isengezo sakho, ungake futhi ucinge kulo lelikhasi u ‘Ngobese Mqungebe’ sizamile nokufaka umlando wakhona omfishane.
  #Mbathastan

 6. Asilungisane kancane nje, bangani, o Mdletshe impela oNgomane, Msindazwe, Mfuyi Wamatshe abanye befuye izinkomo, baseZisayini. Kodwa-uNzamela no Gwaza akuqondananga nabaDletshe

 7. nokwazyM

  Hey pple plz help me I want 2 kno if Ntombela/ mahlobo is related to Zulu surname, m very confused

  1. Wendy Mahlobo

   Yes We boMahlobo are related to the Zulu’s google Mahlobo clan history and you will see

  2. cinayo

   Well I think they are related even though some use the clans as their surnames

  1. Tholokuhle Ntombela

   I am also confused ukuth U Malandela wayezala noma wayengumfowabo kaNtombela. I have read different articles online but azisholo izintonto ezihlukene. But what makes sense to me yilokhu okuth uMalandela wayezala uNtombela. Because i dont think ukuth kungaba khona uMalandela ezithakazelweni zakwa Ntombela ekubeni bebengabandawonye.

   Bengsacela umuntu ozongicacisela

   Ngyabonga

   1. Nkosiyomndeni

    ULuzumane uzala UMalandela UMalandela azale uNtombela uNtombela azale uZulu Nkosinkulu

   2. Mhlungwane

    UMalandela wayewumfowabo kaNtombela. UMalandela wafa kuqala washiya ezele uQwabe noZulu

 8. Sanelisiwe maMahlobo Hlongwa

  Webo Mageba ngabe siyazalana yini no Hlongwa

 9. jabu

  khanincede ngokhumalo olibhaca….mntungwa ndabezitha umzilikazi kabashobane udondo lweziziba help mi ngalo u khumalo

 10. Ntombela. Mahlobo, Mpangazitha, Manjanja, Faku, Lukhwazi, Sobahle, Mgamule, Malangabi, Nzobo, Shomela, Zulu!

  Malandela wena owalandela izinkomo zamadoda, wena ongahlobi ngento yomunye ohloba ngento yakho. Dlukula Dledle adle ngembizende abafokazane bedla ngezimfishane. S’shosho sika Phunga noMageba. Nina bakaHululu ngesisu savuk ‘umsende njengengubo. Wena sela lakomkhul’elagaqa ngamadolo aze aphucuka, Sithuli sikaNdaba !!!!!!!!!

  1. Nana Ntombela

   Ngyabonga Mpangazitha wabonga ngendlela engiyaziyo!!

 11. Mncedisi Simelane

  Nqedani bo. EzikaSimelane zihlangana njani noMaseko no Zulu. Kukhona engingakutholi

 12. Zwelakhe Mabika

  Mabika, Dinabantu, Mazalankosi, gida behambe, kungaka buyinda, Mthondomkhulu ozalamakhosi, wazala u gumede nososhangan

  1. lindoh mabika

   ngyabonga mfoza kdala ngizfuna lezithakazelo… angaz noma zphelele lapha

  2. THANDOH

   NGITHI ANGBONGE DINABANTU NGOKUNGIHLUBELA UDLUBU EKHASINI EKUTHENI NGAZI NGATHI THINA BO MABIKA.

  3. ngithi angibonge Dinabantu ngokuthi usicobelele kwelabantwana ngobuthina ,thina boMabika abasebancane.ume Njalo!

 13. Nosipho

  Cela ningisiza ngezithakazelo zakwaNtanzi nozakwaZungu nizishozonke ziphelele. Celukubuza futhi ukuthi uMakhoba noZungu bahlangana kanjani ngoba ngathi inteyodwa

 14. Phumlani Nzuza

  AbakwaNzuza akubona oNtombela. UNtombela owakwaZulu koMalandela kanti oNzuza basuka kwaNdebele nasebaSuthwini. UNzuza unguSokhela abahlobene ngalutho noNtombela. KwaNtombela babenomuntu okwakuthiwa nguMahlobo kanti abakwaNzuza ngoMahlobo ngoba babethanda ukuhloba uma begqokile.

 15. mpume

  Cela ukwaz kuth ngempela oNtombela mahlobo mpangazitha kuyiqiniso yin kuth bangama Xhosa?

  1. Ndlela

   Anisiwona ama Xhosa okungeza kukhona abafunduka baya kwelika Xhosa .njengokhumalo,o Ndlela uyabathola eswazini but singama Zulu indabuko yethu

 16. thulani

  mina ngicela ukwazi ngokuqhubeka kwezithakazelo zaseMdletsheni

 17. Good kg nhleko opongolo

  Ngicela ukwazi umlando wesibo sakithi kwanhleko ukuthi sakhandeka kanjani?

 18. kunokudideka kumina plz ngsizeni uNdabizitha isthakazelo esingena kuphi lesi sikuziphi iyibongo ngoba kazNtombela nathi siyasisebenzisa but nakwezinye iyibongo eyiningana bayasisebenzisa.Plz aningicacisele lapho nje

 19. Thokozani Mdletshe

  Mbhali ngicela ukwazi uhla lwamakhosi akithi kusuka kuNgomane kuze kufike kuMbongeni Mdletshe. UMsushwana uzala azalwe ubani? Akucace

 20. Mbongeni Malinga

  Bantu abathandekayo, ngicela usizo mayelana nes’bongo sakwaMalinga, oThanjekwayo, ngicela nizisho ziphelele ngoba ngicabanga sihlobana nabakwaMlotshwa

 21. Ngicela owaziyo angichazele ngesibongo sakwa Ntini no Gumbi ukuth kwenzeka kanjan bahlukana noma u Ntini waxabaniswa yini wayekelan ukubiz isibongo sakhe Gumbi ngoba wayeyinkosi yokuqala kwaGumbi

 22. xolani mbuyazi

  ngicela ningisize ngoMbuyazi noDube ukuthi bahlangana kan
  jani noma kwasukelaphi beze bahlangane. nokuthi isiphi isbongo phakathi kwalezi, Mbuyazi, Ngiba kanye noMbonambi,

 23. M. Nyathi

  Bakwethu, mina ngicela ningisize ngezibongo zakwa Nyathi

 24. Siphiwe Malindi

  Malindi
  Vumisa
  Mashukumbhela
  Sonda
  Linda
  Mkhonto
  Nsele
  Intombiyamabele amade ancelisa ngaphesheya komfula, bathi umhlehlo yini umhlehlo ubhabhakazi usinda amadoda.

 25. bongani MAHLOBO

  bakithi ngididekile mina ngizwakuthiwa Mahlobo, Thiyela, Mghabhi, Zikode Mpangazitha ingabe sihlangana kanjani no Zwane?

  ngoba abanye oMahlobo oNtombela Shomela

  1. pennie

   Cela kubuza mpangezitha, nozikode into eyodwa yini mae “aike ngithule ngizwe”

 26. bongani MAHLOBO

  ubaba uzalwa ePiet Retief ngazi bengamaSwazi qham thusu singamazulu.
  sizani bo singaze siduke ngoba lana ejozi izinto zimane ukwenzeka

 27. Zakhele Langa

  Ngicela ningazise ngabakwa-Langa, ikakhulu abavela e-Nquthu esigodini sase-Nceceni nase-Haladu, esifundeni sase-Mondlo

  1. thaabsile tembe

   ngicela ningsize ngdidekil utembe no mthembu kwenzakalan

 28. whitey

  ndinesicelo sokufunelwa more yesiduko(zithakazelo) zamantuli,amatshetshe,ononguza, osinabhela,sababa,otyelimnyama laseNdombela ,Telela,ziyongwana, nkom’zimnyama neenkunzi zazo yidlani nithabile ningaphusi

 29. Siyabonga

  cela kubuza kuthi basukaphi kahlekahle abakwa Ndlovu,ikhona inkosi kwa Ndlovu?

 30. vusisizwe ndlovu

  ke lingichazele ngesibongo sakwa Mlevu ukhona osaziyo bakwethu

 31. slondiwe Ntanzi

  sacela usizo ngezithakazelo zakwaNTANZI nakhu ngilele phandle ngesbongo sakithi

 32. Sibusiso Zulu

  Ngicela ningisiza la uMaphumulo uhlobene ngani no Zulu futhi ngifuna ukwazi ukuthi bayaganana yini noma qha .

 33. Phumelele Simelane

  Ngiphoxekile ngifuna izithakazelo zakwa Simelane I internet inginika ezinye nje izibongo engingazidingi. Ezingangisizi ngalutho. Ngiuababongela ke noko.

 34. Andile khawula

  Ngicela ukwazi Khawula no Hlongwa bahlukana kanjani ngezithakazelo avebezalwa yindoda eyodwa ngabe uHlongwa unobukhosi bakhe noKhawula unobakhe?

 35. hlelani mtshali

  sanibona ngicela onolwazi ngesibongo sakwasokhela angichazele dnoma onezithakazelo zakhona ngyabonga

 36. Ngicela ukwazi kubantu bakwa jiyane ukuthi sihluka kanjan ngoba kukhona abantu abakwa jiyane abaqeda ukufika endaweni yangakithi basuka olundi, engifuna ukukwazi ukuthi bahlobana kanjani nabantu bakwa mahlinza ngoba mina ngazi ukuthi abantu bakwa jiyane bahlobana nabakwa thabede nabakwa thango, plz help

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.