Mnguni, Gumede, Khuzwayo

Mnguni
Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi

Gumede
Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi

Khuzwayo
Gumede, Qwabe,
Mnguni ka Yeyeye, Khondlo
Osidlabehlezi baka Phakathwayo,

Umnguni, Gumede no Khuzwayo abantu banye laba bonke badabuka ku Mnguni.

120 thoughts on “Mnguni, Gumede, Khuzwayo

 1. Khuzwayo Kwakuyingane yenkosi yakaQwabe yayizoba inkosi makukhoma uyise ngenxa yokuthi umndeni kaQwabe wawumkhulu kwaba nombango wobukhosi okwagcina buthathwe bayendlin ekwakungafanelekile u khuzwayo bamphuca ngoba bethi uluhlaza,bajika bathatha inganeyakhe bayikhethisa inkosi mabebuza abanye bomndeni bathi bona abasadlelani ñendlu khuzwayo wasethi u khuzwayo is omelette nisethe isbongoke mina nendluyami bathi uSmamane ngoba inganeyakhe imamathekele inkosi wasnqaba,bathi uMbhongela ngoba ubhongela inkosi imetha isbongo wathengamane edlinyama eyayihlatshiwe aGoduke,waDlawemuka kaQwabe…izindlu zikaKhuzwayo zaseziningi kangangokuthi ezinye zasezisukile Ingoe lasasibekwekhona singoQwabe sazesathola esithi Gumede ngoba ungovernable lunemigelekede emaguma uGumede uqhamuka kanjalo,so abanye bendlu kaKhuzwayo abazikwasala kwabanesbongo esasthola Ongoye,since isbongo sakithi sasvele ngesici oKhuzwayo ebasebesukile Ongoye ababebesayizwa eyokuthi thina singoKhuzwayo bakubo bathi ababona bona I dlamuka…uMnguni insila yomuntu omvelaphi yakhe ikwaZulu….uMzimela isici lapho omunye womndeni wazimelela ngenduku yethusi ekhaya

  1. spha

   uyezwakala qhawe lakith ,koda mina lento ingidida ngampela. indlela oyichaza ngayo angiqali kuyizwa.ka KHUZWAYO shuth isekhaya njengb ngbiza u DLAMUKA ?.. shuth njengb besiphika nje mase sifika kubo sith ngo Dlamuka bayasihlangula kule sbongo saka KHUZWAYO?

   .

  2. Prince Mnguni

   Umlando wakwaMzimela uyasethuka mawuthi sazimela kwaGumede asihlangani nakancane no Gumede Mawungawungawulandela kahle uMlando wakwaZulu nowakwa Gumede uyahlangana kodwa owakwaMzimela uqhamuka kwa Mncwanga kaZwide owazala u Fekhaya owu Mfeka/Mfekayi so ukuze ungazihlekisi ngabantu lungisa mina ngizonika umlando mina

   Ngiyacela ungadukisi abaZimela baka Sihubela Njingili Zimema Ntshidi Kuze kufike kwi Nkosi u Thanda Mzimela

 2. Zandile Gumede

  Sanibonani Mnguni, Gumede, Qwabe. ..I want to know about Gumede ‘ s history….

  1. Sizwe Gumede

   I have been researching more about isthakazelo saka Gumede and ngendlela mina engibona ngayo, u Gumede uhlobene nabantu abaningi ngoba kukhon o Khuzwayo, Mzimela, no Mashabane naye nakathakazela ufaka phakathi uGumede uQwabe and this leaves one really confused ngoba nami ngakwa Gumede kodwa ngikhuluma siswati and i was born eMpumalanga and i like to believe ukuthi ngimswati but umbuzo enginawo ukuthi bakhona nje oGumede abangamaswati or bonke basukela kwaZulu, If kukhon umntu onolwazi olubanzi ngicela ungazise coz imvelaphi yomi ibaluleke kakhulu. to know where you are going you have to know where you come from. Thank you.

 3. FISOKUHLE GUMEDE

  Ngnenkinga yezindlu za kwa Gumede, ngoba abanye bathi bayindlu yoku qala mina ai angsazi ngikephi.

 4. MUSA

  In other words Gumede,khuzwayo,Mzimela and many others are one thing that came from ‘MNGUNI’

 5. TSG

  Ngibonga bonke abacacise okuningi ngomlando wakwa Gumede ebengithi ngigcwele ngawo kanti kuningi ebengingakwazi. Ziningi izithakazelo engiqalayo ukuzizwa ngoba thina siyaye sisho U Yeyeye, uMnguni, uPhakathwayo, uKhondlo, uQwabe bese sigcina ngokuteketisa ngombuzo othi “Ntabani Leyaya?” – Impendulo ithi “Ungoye Gumede!” Lokhu sikususela emlandweni othinta isehlakalo somndeni wakithi owawusOngoye ….. Indab’ ende yona lena kodwa-ke elandela uzalo lwaboGumede ababalekela eNyakatho ngesikhathi sika Shaka. Loluzalo lwaqamba ubukhosi bakwaGumede obukwaMduku (NgaseHluhluwe) lobubukhosi busekhona namanje sebuphethwe yindodana ka Simon Hulumeni Gumede. Abanye badlulela phambili badala obunye ubukhosi (baKwaMashabane) obuphethwe wu Sizabantu, ka Zikhungu, ka Ndabazampi, ka Manaba, ka Mahlabeni owayekhona kusukwa Ongoye. Baningi-ke laboGumede ngoba nami nje ngiphuma kwenye yezindlu zabo okukhona o Mfuzi, kaMziki ka Madumane, kaSoshangane naye owayekhona kusukwa Ongoye.

  1. Nozipho

   BOPHAKATHWAYO NGICELA UKUBUZA NGINGAYITHOLAPHI INCWADI OR UMQINGO I NOMLANDO NEZITHAKAZELO ZAKA KHUZWAYO??????

 6. Ntombikayise Khuzwayo

  Where do I find the Originality photos of Khuzwayo King Mnguni Gumede?

 7. Mpikayiphikiswa

  Mnguni-Gumede -Qwame- Khuzwayo Mzimela ka Yeye, oMphaka phoswa owaphansa Amakhossi angaka phonsi onozulu Nogwindla ophuza emphomphomeni ngo emadolo mande ngigcina lapho?

  1. Thabsile

   Ngiyajabula kuthola kabanzi ngesbongo sam nezthakazelo Khuzwayo

 8. Majola Sphamandla

  Siyabonga koGumede o-Phakathwayo uma umlando nisawubambe kahle kanje!

 9. Pride

  I have kids kaMfeka my Fiance is r Khuzwayo that means our son is double related to my Mfeka kisa

  1. Vusimuzi Nkasa

   Ngifuna ukwazi ukuthi abakwa Nkasa bahlangana kanjani noGumede.uma sibongelela siyamfaka uGumede noVezi.

   1. Vusimuzi Nkasa

    AbakwaNkasa abakwa yisongo zensimbi.mlondo ngokulondoloza.lamula kaZwelibanzi wendabuko. Gumede kaVezi . amawangala amakhubaluthuli. Abadle isigungu bebodwa inkosi yakubo KwaNkasa bengasayibikelanga
    Okwathi lapho sebeyibikela babe sebeyibikela ngodaka. Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu. AbakwaMzondeki ngoba bazondeka ebantwini.AbakwaMpengula Josi liphuma efuthweni.
    Abakwasincwada ngaphambili Kanti abanye bencwada ngengedo.
    Abakwa sithokolo esimadolo mafushane sakwaMvubelo.AbaQulusi isidindi somtshiki. Inqaba kutholwa into ongeke wayithola nomakuphi.amaMbo namaMbokazana.
    Sidabuka esizweni samathonga kwaQwabe.

 10. Sphelele

  Ngabe abantu bakwa Gumede nakaMyeni bengakwazi ukushada ndawonye?

 11. Khanyisani Gumede

  Sonke sivela kaQwabe Manguni, Mina ngifisa ukwazi umlando kusukela eMthandeni ngekathi King Qwabe ekhothama, Lezi nsizwa zakhe obani zenza njani. 0791696366

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.