Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

Mthiyane
Zondo, Nqoboka, Mnguni Ka Manekwane, Skhangane, Luvuno, Sokotshane, Mzwili, Sokhulu…

Mchunu
Macingwane, Yeyesa, Phakade, Mnguni, Ngonyama, Jama ka Silwane, Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo.

Mashinini
Bhembe, Guliwe, Ntozimandla, Cindi, Mahlaba…

Muthwa
Msweli, Phungaza, Gwamanda

Zulu Kings Amakhosi

General Standard–Royal Standard
1. Uhlanga
2. Muntu
3. Mnguni 1
4. Mithiyonke
5. Mnguni 2 ———-Mnguni
6. Nkosinkulu——–Nkosinkulu
7. Mdlani————–Mdlani
8. Gumede———–Luzumane
9. Nozimane———–Malandela
10. Malandela———Ntombela
11. Zulu—————–Zulu
12. Phunga———–Gumede
13. Mageba————-Phunga
14. (—–)————–Mageba
15. Ndaba
16. Jama
17. Senzangakhona
18. Sigujana, Shaka, Dingane
19. Mpande
20. Cetshwayo
21. Dinuzulu
22. Solomon Maphumzana
23. Cyprian Bhekuzulu
24. HM Goodwill Zwelithini

Njengoba umlando wawungabhalwa kudala kuba nendida lena phezulu ukuthi kwalanyanwa kanjani.

Mkhize, Gubhela

Mkhize
1. Gubhela
2. Gcwabe
3. Zihlandlo
4. Khabazela ka Mavovo
5. Ngunezi Bamba aba Mbulazi
6. Sibiside
7. Sidaphudaphu
8. Nzalo ka Luzalo
9. Mlangeni
10. Gasela
11. Sishiya
12. Madondo
13. Mdephane
14. Dlamane
15. Sacolo

Abakwa Mkhize bahlobene nabakwa Dlamini, Mlangeni, Ama-Mpondo/Mpondomise bonke aba Mbo badabuka ku Sibiside kwabe sekuba nokuhlukana ngokwezindlu.

Abakwa Shezi

Abakwa Shezi ama Chube badabuka eNkandla, nazi izibongo zabo:
1. Shezi
2. Dlaba
3. Shukulas
4. Mnoniya
5. Dludle
6. Mncube
7. Mlotshwa ka Lumbazo ka Zokufa
8. Sigananda phume Nkandla

Ama-Qamu kwa Majozi kuthiwa bahlobene nabakwa Shezi.

Abakwa Mtshali

Abantu bakwa Mtshali batholakala eNtabankulu noma nje manje sebasabalele izwe lonke. U Mtshali uthathelwa ekutshaleni. ake sibalamanise:
1. Mabhedla
2. Mlambo no Mtshali
*Mkhathini/Jiyane-
*Mkhabisanyathi-Magolwane
3. Khondlo
4. Hlangabeza no Hlabangani
5. Magalela
6. Mantshinga
7. Nsele
8. Mduna
9. Shishi
-Mandeku
-Vezi
-Mdineka
-Nhlabathi
-Manzi
e Zimbabwe babizwa ngo Hlabangane