Abakwa Dlamini

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.

261 thoughts on “Abakwa Dlamini

 1. Lindi

  Sanibona, cela ukubuza. Im aDlamini( nkosi) and ive been dating a guy osbongo sakhe uMzizi for 5years manje sekafuna kuza ekhaya azokhokha would it be a problem between the elders? because yena insists ukuts we are not related kodvw mina ngyesaba kuts madala are gonna say the opposite

  1. sibusiso

   Eish sisi, yinkinga lena ngoba vele bukhona ubuhlobo lapho! Yingakho abanye bethi singondlov’ ezidlekhaya!

 2. tshireletso

  Hi my name is tshireletso my mother’s name is Lebohang ranthimo ,iam looking for my father who is thabiso dlamini from matatiele e amahlubing he was working at mine in klerksdop also known as matlatsane ,my mother last saw him in the late 1984 around November or so, I wen to the mines in 2003 and I was told he returned home,can anyone who knows him or his family please let me know, I really need to see him or known about him
  Thank you

  1. Jabulani

   MaDlamini amahle Mina nginguDlamini lokothwayo ngifuna ukwazi umlando kaLokothwayo nezithakazelo zakhona

 3. sibusiso

  ndingu sibusiso Dingane a son to Thembisile DINGANE N A GRANDSON TO Ntshatshobana Dingangana he died b4 i was born bt my clan names are DLAMINI Jama ka SJadu fakade nomana khathini ngxibinoboya ndabazithethwa iintsuku ngentsuku nkosi zizi elimnyama mnnenkomo zalo

 4. Phindile Dlamini

  Ngiyasithanda isibongo sakithi Mina nguDlamini Malandela uNyanya weMfolozi emnyama ngfisa ukuzazi zonke izithakazelo zakithi

  1. Lindi Dlamini

   Hi Phindile,

   Malandela omuhlle, khuluma noDumisani uye ozokubhalela zona phansi ukuze uzazi kahle.
   Ngangizibhalelwe ubaba kaDudud Dlamini kodwa angazi ukuthi ngizibekephi.

   Yebo uyimfolozi emnyama inketha baweli uma be zowela fafune ithoyana.

  2. Sibusiso Jama

   Sawubona dade! Ewu ngingajabula uma ungangilandisa kabanzana ngoDlamini Malandela? Angikaze ngazwela ngaye kodwa ngazi uZulu kaMalandela!

   Zithini izithakazelo zakho?

   Mina I have always maintained ukuthi sihlobene naboZulu but ngoba abantu bethanda ukuvikela ubukhosi bavele bathi cha!

   Ukhumbule ukuthi amakhosi akwaZulu ayebizwa ngamagama oyise, hhayi ngesibongo! Shaka kaSenzangakhona: Senzangakhona kaJama: Jama kaNdaba: Ndaba kaSonani, Sonani kaMageba, Mageba kaNkosinkulu, Nkosinkulu kaZulu; Zulu kaNtombela; Ntombela kaMalandela etc…..

   Zibuze ukuthi kahle kahle isibongo sabo yisiphi! From uMalandela ukuya emuva we see ukuthi kunoMnguni; Gumede; Mndlovu; Mzizi; Dlamini

 5. S'MANGALISO Dlamini

  Ka Dlamini emaSwati akangibiti Mavuso,as kwaba ngaye kwavela o Shabalala,Magudulela kepha nawunanatela akushiwo kutsi nine baka Ludvonga lwaMavuso waNgwane,labangena kuloko ngulaba labasitukulwane as Mavuso lobekatalwa ngu Ngabe
  Should you wish to know more nga Mavuso 0822908984 WhatsApp

 6. Jabulani

  Mina ngifuna ukwazi zakwa Dlamini omtungwa please help ngingu Jabulani Dlamini

 7. Siviwe Magaba

  Mna ndinguDlamini uNdlovu zidle’khaya ngoswela umalusi, uWulana, uNdzisane, uMangxama..uNdongeni I surname bendicela ucaciselwa ngentsusa yam

 8. Fikile Nkosi

  Sanibonani mina ngingu Fikile Nkosi Dlamini Ngicela ukubuza ukuthi ngiyahlobana nabantu bakwa Maseko na? Ngoba abadala Bathi akumelanga ngithandane nabantu bakwa Maseko and kuno bhuti wakwa Maseko engimthandayo.

 9. Lehlohonolo Mzizi

  Mina ekhaya When they say they as we are from bergville and call themselve uMzizi abakMpofana ne Tugela. They argue a lot about isibongo sa se khaya. From a bergville they moved to Free State. i did my reseach and i found that we are from Dlamini clan. Manje i would to confirm that if it is true. I heard eKZN kune ndawo called Mzizivillage.

  1. sibusiso

   It is very true boet: Dlamini is the original surname. We are all one! I know for a fact and there is a few in Bulawayo, Zim who also use Thukela and salukazi esimabele made esancelisa umuntu engaphesheya koThukela

 10. Sphumelele

  Angikhuleke Kuma Dlamini amahle ephelele, kukhona lapho ngingaqondi khona uma kuza ezethakazelweni zakithi. Ake ngizisho

  Mina ngingu:

  “Dlamini Sibal’khulu, mdlovu, magaduzela, mabonel’empunzini( wena owavuka ekweneni wagwaza um’thikithiki) Khushwa, mencwa, mdineka owadinwa inyama, Kathi marhashule, nkundlaz’bomvu

  Okungididayo lana, ukuthi selokhu ngifunde ikhasi elingenhla kanye namanye ama comments nama post. Akekho esengike ngamuzwa encika kakhulu kulezi ezibizwa emzini kaMkhulu UVelaphi. Ngabe kukuphi lapho siylahla khona thina

  1. Sibusiso Jama

   Mndlovu, sisonke zalo: singazixakekisi noma sizidide ngezinto eziningi ngoba okudala ukuthi sehlukane lana nalaphaya ukuthi sisuke sifake “amagama abantu” ezibongweni, kubesengathi sehlukile kanti lutho! Abanye sinokufaka amagama okhokho bethu and bona babezalana!

   njengehloko yomuzi kubesekubizwa igama lakhe! Umtikitiki ukhona kumaZizi ase South Coast (Ixopo, Gqwathaza, Nhlangwini, Mzinto, Mzimkhulu etc

   Kungenzeka ukuthi lensizwa ezala nina yagwaza umfowabo uMtikitiki, yabaleka! Yingakho nje kuthiwa “mabonelempunzini”

   Impunzi yaziwa ngejubane nobuchule bayo uma ibalekela isitha/umzingeli!

   Sibanye gaz’ lami: oSibalukhulu baningi eZululand (oNdini, Babanango etc) ene yilapho imvelaphi yethu ekhona…..Babanango…eMakhosini etc

 11. Xalanichonco@gmail Xolanichonco@gmail

  Sanibonani Madlamini bengicela umlando ngDlamini Shenge kaNdaba Shlangu esivikela ikhanda kaMahlasela

 12. Sanibonani mina ngingu Velaphi Dhlamini, Mamlangeni,Ngonyeni aba vela e Swathi. I really need to know my clan names and the whole poetry thing.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.