Nkosi Ndlangamandla

Abakwa Nkosi Ndlangamandla noma Dlangamandla.

Lababantu abaNtungwa futhi bahlobene nabakwa Khumalo kodwa abanabo ubuhlobo obuseduze no Nkosi Dlamini.

Abantu bakwa Nkosi Ndlangamandla bangama Ntungwa ngoba bazalwa yindoda yakwa Khumalo. Igama lalendoda kwabe kungu Siwela indodana ka Gasa. U Gasa wayenamadodana amathathu aziwayo okwakungu Magugu inkosana, Donda weZiziba, no Siwela. U Siwela wayengoka Gasa ka Zikode ozala uMashobana ka Mkhatshwa ka Khumalo ka Mntungwa ka Mbulazi ka Ndabezitha ka Mmusi. Lababantu bahlobene nabantu bakwa Nzuza lapho kugcine kuphuma khona isibongo sakwa Mahlangu okungama Ndebele ka Ndzndza azinze eNtilasifali.

Laba abanabo ubuhlobo no Nkosi Dlamini lapho kuphuma khona AmaSwazi nama Zizi.

45 thoughts on “Nkosi Ndlangamandla

 1. Thandeka

  Ngicela ningisize ngomlando wakwa Khwela (ngishadele khona) no Mngadi ( ekhaya kithi)

 2. Bongani

  Giyacela Ukuba Uisbuze Ukuthi Uthini Umlando Wakini Sizokwazisawona tThina Sigo Nkosi Ndlagamandla Mphazima Kalanga Aisihlobananga No Dlamini Futhi Saphuma Kwa Khumalo

  1. Bongani Nkosi

   Bafo ngicela ukwazi kusho ukuthi ngingaba nobudlelwane nentombi ezwalwa kaNkosi Dlamini noma isebenzisa isibongo sakwaNkosi noma uDlamini

   1. Senzo

    Nami yilokho engfisa ukukwazi zalo uma kuthiwa asinabo ubuhlobo noNkosi Dlamini kusho khon ukuthi siyathatha khona nabo bayathatha kithi vele asihlobani bona bangoDlamini thina singabakwaKhumalo

    Kuyacaca

   1. makhosonke

    ngicela ningisize ngomlando wakes Magugu

   2. e v ndlamangandla

    Ngibingelele isizwe senkosi ukuzalana kwabo kwabakanjena. Ngofishane nje umntungwa wazala ukhumala. Khumalo wazala umzilikazi. Umzilikazi wala umashobana nondlangamandla .Undlangamandla wazala.uvezi Indiana. Uvezi wazala umakhwela. Umakhela wazala indlala .undlela wazala umlotshwa. Umlotshwa Waze kakhulu ngoba naseswatini wazala Usiwela inkosana yakhe. Usiwela wazala ufelaphakathi kanye nophefeni novukayibambe nabanye Ngeke ngabaqeda Bona bazala omkhulu abazala obaba. Ngazi lapho Nami.

 3. Mlungisi Gasela

  UGasa uhlobana kanjani noSiwela ngoba phela yena engowakwaNdwandwe, Mina ngazi usiwela ehlobene noKhumalo uGasa yena ezalana nabo Zwide kaLanga naboSoshangane. UMashobana yena ngowakwaKhumalo hayi kwaZikode looqanjwe ngaphezulu, angazi njalo ningiqondise uma ngiphosisa. Ungathi yingxabangxoza le ebhalwe la.

  1. @Mlungisi oGasa babili, ukhona owakwaNdwanwe ozalwa nguLanga kaXaba yena ezala uMhlaba ozala uSojiyisa (Ref: The South Eastern Bantu P82). Bese kubekhona owakwaKhumalo ozalwa nguZikode yena ezala uMagugu, Donda noSiwela.

 4. Smangele Dlamini

  Mina ngcela ukbuza ukth abakwaDlamini abanesthakazelo esinguMntungwa bayini ngokoLimi? N bahlobene yini noNkosi?

  1. thulani nkosi

   ONdlangamandla babuya eNgoje Lapho sekuthiwa khona kuseLouwsberg UDawid Louw waphiwa lendawo ngoba wayebuya ebusotsheni wase enikwa indawana nje ezweni lakithi ngoba sasesichithiwe Lona leliya elakithi Kondwa inkulu indawo yamaNdlangamandla Umlondo wonke useNgoje enkosini yamaNdlovu INkanyamba

   1. thandanani

    Ingoje ylona izwe lakith kwa Nkosi noma kukhona abazama kulibanga

  2. Thabo

   Ondlangamandla baningi endaweni yase Phongola lapho ngibuyakhona. Ondlangamandla, Nkosi, Mntungwa, phazima kalanga, swela sasemandlovini, omabele made wancelisa ingane ingaphesheya komfula. Umbhulaze umnyama. Thabo James Ndlangamandla Mahlangu. 079 940 2923

   1. Thulani Nkosi

    Wena weNdlovu enamandla Ngiyathemba senizwile ngomkhosi wamaNdlovu wonke ozoba ngomhlaka 19 September eNgoje Uyoze uphele ngomhla ka 20 September ngakusasa Bikela bonke obaziyo Mphazima ukuze siphelele sonke isizwe sakithi

 5. jonas

  Ndlangamandla king of kings mbuzeni ndlangamandla frm pretoria 0727535611

 6. Pearl Mbokazi

  Hey guys, i typed in my surname (Mbokazi) and there were no results, so i would like to add this info:
  Mbokazi, Donda, Sontuli, Hlumakazi ka Mdaka, Wena wasolwandle, Lwandle olungawelwayo! Oluwelwa izinkonjane kanye nabelungu, bona abaphapha phezulu, wena kaMhlakazanhlansi, phahlaphahla kubeSuthu, Sobiko kaSongabi, wena wesibongo eskhulu, kasishiwo emzini, wena kaMhlakaza nhlansi zibashise, wena kakhukh’olukhulu, olwahlanganisa indlu yakwaHlekazi, intombi ezekekayo kaHlumakazi kaMdaka, wena kaNqamlathusi, wena kaSnqamu’sobhedu, wena kaMlamlankunzi ziyeke zibulalane, wena kasichumo esbamba bantu sibayeke, wena kaNkos yomfazi. wena kaMtete, Mnguni kaCilo, mbokazi

  Those are the names I was told maybe you guys have more knowledge of others.

  1. Sol OEHM Nxumalo

   wazw wayenza into endle Hlumakazi. Siyabonga umnikelo ongaka. Kuyabonakalo ukuthi kukhona izithakazelo nezihasho.
   Sol OEHM Nxumalo

 7. Siyethemba

  Mina ngifuna ukwazi ukuth uma uya epitoli ezithombeni zamakhosi esikakhokho uNondabula waseNhlonga kwaNdlangamandla ozalwa nguManyaza sona siphezulu kungani kunjalo ngyazibuzela nj ay kabi

 8. Mina ngyadideka ke manje kwa Mtolo, kuvela ukuthi uDlangamandla wayengu mholi wamaTolo safikela ezweni lezintaba zokhahlamba sihamba nabase Mazizin safikela ku bathwa uGasa ehlala ehlathini lase Qhudeni enomuthi wokunisa imvula nokduminsa izulu, angikho ke lapho kakhulu kodwa ngyadideka manje uma senikhuluma ngo Gasa kanye no Ndlangamandla ngcela ongangchazela

  1. thulani nkosi

   Cha ungakhathazeki lapho Amatolo ngaMaNdlangamandala Umlando wabo useNgoje lapho kudabuka khona sonke isizwe sikaNdlangamandla Kungaba kuhle kakhulu uma ungazitholela wona enkosini yakithi INkanyamba yamaNdlovu 0729466819

   1. makhosonke

    sanbona
    bengicela izithakazelo zakwa MAGUGU nomlando wakhona

    thanks in advance

  2. Xolile Nkosi

   oMtolo abathi Dlangamandla thina boNkosi sithi Ndlangamandla. Asihlobene noMtolo. uGasa igama lomunye wokhokho bethu owayezalwa uZikode wakwaKhumalo. Asihlobene noGasa isibongo. Fundisisa kahle ukuthi uthini lo mlando obhalwe phezulu.

   1. Bongekile Mtolo

    Ngyabonga mina nam ngazi ukuthi uNdlangamandla akahlobene noMtolo Dlangamandla, kodwake omtolo abazinze eSwazini bathi Ndlangamandka angazi kanjani

 9. jabuh

  Guys ngicela ukubuza mina ngingowakaKhumalo bt ngithanda kwaNkosi Ndlangamandla.ngabe iyisima kanjani me indaba yam?

 10. Mzamiseni Mtshali

  Mina ngizalwa kwa Nkosi Dlangamandla ngake ngathandana nentombi yakwa Nkosi Dlamini kodwa ekhaya bathi sihlobene sabe sesiluhoxisa uthando lwethu kwaba ngu Mzala wami

  1. Lisa

   Cha thina bakwa Nkosi Ndlangamandla asihlobene nabakwa Nkosi Dlamini kodwa ke akusenani nino Mzala seniyoxolisa izinhliziyo…

 11. Lisa

  I am dating a guy yakwa Khumalo and mina ngiwakwa Nkosi Ndlangamandla. now that I have read lezithakazelo I feel so disgusted. Can I love my brother kodwa

 12. Mfundo

  Bafwethu uMfundo lo ngingenela ngoba ngididekile nje kodwa sengibonile okuningi ukuthi ngithole kulonyaka ukuthi empeleni ngizalwa ubani so kuningi engisafuna ukukwazi so ongakhona ukungisiza nawa manambami 0797958686 anginayo imibuzo kubaba ongizalayo so ngicela angisize laphoke isibongo uNkosi bathi bangama ngwane so ngacela ungiphe imibuzo uleyonama kwi whatsapp or call ngibuze ubaba mina ngyobuya kuwe nempendulo plz neh NGYABONA ozithobayo Mfundo

 13. thandanani

  Ngicela ningisiza lapha ngezibongo zenkosi yakith e Ngoje kamagojela ngyazama kuzifuna angzithol okungenza ngzifune ekubekwen kwama khosana kwethu nam ngingomunye oyinkosan yakwabo

 14. jabulile

  Ake ningisize mina ngingowakkwa Langa ngifi una ukwazi kuthi lababantu abakhe eMsinga Emachunwini bawolanga Bathi ba wolanga Noshaya bahlobana kanjani nomchunu.

 15. SIBONGILE

  Aayi ke!!!!!! this history yabantu bakwa NKOSI its really confusing nje ,mina my grandmother owakwa DLAMINI wandela ka NKOSI. They say we are not related nabantu nakwa Dlamimi.

  SBONGILE NKOSI

 16. Vusi Nkosi

  Ngibingelebonke oNkosi nginguvusi Nkosi ngisempangeni ngiceka ningifunise u petross Mzwe Nkosi engonje plz bakwethu 0723277164 ngijabula mangumtholi

 17. Mvikeleni(Bongumusa)

  Sanibonani maNtungwa bengicela ukubuza ukuthi njengoba ngingowakwa Ndlangamandla(Mntungwa) ngingathathayin kwaKhumalo sonke singoMntungwa?

 18. Bongani

  Ngingu nkosi dlangamandla ngithandana ne ntokazi yakwa nkosi dlamini are we related please this is serious guys
  Please advise

 19. Mandla Nkosi

  sanibonani nonke bakwa nkosi dlangamandla.
  ngicela usizo lwenu,i gama ngingu Mandla wakwa Nkosi kubo ka mama ,Masemola kobo baba.
  ngi khuliswa ngu mzala ka mama .i zinto a zihambi kahle,ngi hambile ngayo khanyi ngifuna ukwazi ukuthi yini inkinga.e ngikutholayo wukuthi abakwa Nkosi abajabulanga ngalesisi bongo engisisebenzi sayo.enginawo umlando wakwa nkosi,ngi cela u sizo ukuthi kumelengiyenzeni.ngifuna ukwazi izithakazelo ,ukuphahla,isiko mawuthole ingane,ukuphahlela ibhizinisi,ukubonga no uma ushada.

 20. Senzo

  Okush ukuthi ngamafuphi nina basemaNdlovini abukho ubuhlobo phakathi kwethu boNkosi Ndlangamandla kanye noNkosi Dlamini,singathatha khona kodwa singathathi kwakhumalo

  Inkinga ke labo asebethathile\bathathiwe kwaKhumalo ithiwani ke indaba yabo.

  Ndlangamandla!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.