Hlatshwayo

Abantu bakwa Hlatshwayo bahlobene nabakwa Ngwane nabase Swazini.
Ulibo lwabo luhamba kanje:

Mhayise, Langa, Hlatshwayo, Sophikwase, Cebisa, Ngwanya, Mhlaba, Mgogodlane, Siyendane, Muleshe, Mhlaba2, Mgogodlane2 (Swazini)

Indlu yase Bergville:
Mgogodlane, Makhwelela, Shali, Novoyi (Somtseu) Siphiwe, Thulani, Siyendane, Manukuza, Mgezeni, Bambuhlanga.

Indlu yase Gege:
Muleshe, Mahubhu, Velamuva.

Nazi izibongo zakwa Hlatshwayo:
Ngwanya, Siyendane,
Gidogongweni ovalumnyango ngamakhanda amadoda,
Cebisa ka Mbengeshe,
Wena owacebisa amakhosi,
Mhayise wako Langa,
Hlatshwayo abahlabizinkomo zamadoda esibayeni,
Bazidle bangasolwa,
Mgogodlana,
Nina enanqoba ibutho lika Gobizembe,
Ngelengele!

83 thoughts on “Hlatshwayo

  1. Sibusiso Hlatshwayo

    Personally i know about all these versions and some of the history from many elders i have gathered information from, and when they tell you about this history they would always emphasise that anything else is not true. So would i be wrong by concluding that these are just man made theories without evidence hence there is no one who come with one history containing some form of proof without these many VERSIONS. This word tells me a lot about many people who are happy about this with no questions asked. Yes i do know that we originally come from Swaziland, but really guys im not happy about how people tell their own VERSION History on how we came about here in South Africa and the Origin of our Surname

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.