81 thoughts on “

 1. NELISIWE ndlovu

  HI CAN I SOME ONE ASSIST NGEZITHAKAZELO ZAKHWA MSHIBE???

 2. Mduduzi

  Ngicel ukbaningi size ngo mlando wakwa Mthanti as well nendabuko yabo.Izithakazelo zakhon ngaz ezincan:Mthanti gumede myaka ndima kayilingan ubusik nehlob.

 3. freedom ngcobo

  Ngicela u kwazi nesibongo sakwa Ngcobo ukuthi sasengesakwabani singabizwa ngokuthi e sakwa Ngcobo

 4. I want to know ngesibongo sakwa Gwentshu #Sigwebela nemvelaphi yabo plz WhatsApp me on 0606293460

 5. Bonga coloumbus, Gambu ke lowo

  Ushaye khon impela mfo ka memela okusho khon ukuth impela uyazi la udabuka khona, mazidle zigoduka msu2 kaNontuli kalanga ngwekazi kade ngzula ngfunana nenkomo eGambu, la uyithola khona ungthinte 0783576231

 6. Mazama

  Izithakazelo zakwaMbotho
  Mbotho
  Mazama
  Mtshikilana/Mshikila
  Mpula
  Nsindani
  Myalo
  Tolo
  sibasa manzini kuvuthe umlilo
  malandelwa intombi ithi ndizeke
  ontangana kayiphenjwa iphenjwa ngenyama
  Ntothoviyane omazinyo aluthotho

  amaMbotho asezingolweni,nakoNZIMAKHWE
  Mbotho
  Mshikilana
  Dlangamandla
  Mazama
  Tolo
  malandelwa into ithi ndizeke
  sibasa manzini kuvuthe umlilo

  amaMbotho aseMzimkhulu
  Mjuqu
  Mbotho/Mbothwe
  Mtshikilana
  Nqgiza
  Jileka
  Matalankosi

  Mbotho aselusikisiki(SOGXABA,NONTWANA,HLEZA,BLAYI BANINGI KAKHULU)
  Yalo/Myalo
  Mbotho
  Mazama
  Mtshikilana weTolo
  sibasamanzini kuvuthe umlilo
  malandelwa intombi ithi ndizeke

  amaMbotho aseNggeleni
  Bango;maningi amayalo

  eMqanduli naseMthatha
  emayalweni
  Mbotho
  Mtshikilana
  Myalo
  Mazama
  Thoyana
  ngcakhwe
  fulela mfazi olivila kuyanathwa
  sibasa manzini kuvuthe umlilo

  amaMbotho asemaXhoseni
  asebenzisa amaVan njengalawa nje
  Vuke
  Mfeya
  Xaso
  Nakani
  Pama
  Mabhengwana
  Mzukwa
  Sukwana
  stemela

  Ngcingwana/Mjuqu ukwaBhaca
  Mpitshana kwelamaxesibe noJileka

  wonke lamaMbotho adume ngokunyanga
  kunezindlu zemvula(Mpula)
  ezidumisa izulu
  ezilamula impi ifa lakwenye indlu aliyi kwenye
  kodwa cishe zonke ziyelapha akuvamile kube nesangoma kwaMbotho,kunezinyanga eziningi

 7. khetha

  ngicela ningazise kabanzi ngesibongo saka Madiya ngoba naso izthakazelo zakhona zithi azifane nse nezaka Ndlovu

 8. BONGEKA NDLOVU

  MINA NGICELA NINGICHAZE NGESIBONGO SAKWA NDLOVU PLZ GUYZ

 9. Nonkululeko

  Ngicela ningitholela imvelaphi nezithakazelo zakwa NKOMONDE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.