clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: December 2016 Page 2 of 7

Ukuncelisa amawele

Ukuncelisa amawele∼Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.

Ukuma ngenkomo

Ukuma ngenkomo∼Ukuma ubambelele ehawini.

Ukulala ngophondo

Ukulala ngophondo∼Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.

Ukulala ngenkomo

Ukulala ngenkomo∼Ukuzivikela.

Ukulandela amabheka

Ukulandela amabheka∼Ukufuza ekhabonina.

Ukukhwela phezu kwendlu njengenja

Ukukhwela phezu kwendlu njengenja∼Ukwedelela abadala kunawe.

Ukukhunga umntwana

Ukukhunga umntwana∼Ukupha umntwana izipho.

Ukukhiphela inkonyane

Ukukhiphela inkonyane∼Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.

Ukuhloba kobisi

Ukuhloba kobisi∼Ukuvuthwa kobisi.

Ukuhosha umongulo

Ukuhosha umongulo∼Ukusenga izimfihlo.

Page 2 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: