Izithakazelo zakwa-Chiya

Galweni,
Wohlanga,
Magangath’indlela kuvele udonga!