Izithakazelo zakwa-Gwala

Izithakazelo zakwa-Gwala

Mphephethwa
Nzimande
Khondlwane
Majiya
Khamanga
Mdlovu
Mantshinga
Ntimbane
Ngwede
Ngwevu
Jili
Ngwavuma
Sihlase
Vilakazi
Gcuma

One thought on “Izithakazelo zakwa-Gwala

 1. Mihlali

  Vilakazi,
  Ndzimandze,
  Mdluli,
  Gwala,
  Mphephethe,
  Nyawotimhlophe ngokunyatsela itihlabathi tolwandle,
  Myeka khamangwa,
  Majiya Ngwekazi Nkondlwana,
  Mdlovu omatubutubu,
  Umhlwehlwe odume njengoZulu,
  Mancama ngenhlunu.
  Lugwashu,
  Matshinga waseMaphephetheni,
  Sihlase Binda,
  Binda!
  Mphephethwa,
  Wena kaGama,
  Mantshinga waseMaphephetheni,
  Owagwaz’ ate ame ngeklwa,
  UNgwevu noNgwavuma,
  Nina baseNgwedze neNgwavuma,
  Sihlase!
  Owadl’ umkadadewabo,
  Watsi akananyongo,
  Watsi akanamehlo,
  Umhlehlo sibhanhakazane,
  Malinga khilu hohlo,
  Bamchatha ngohlanga betsi akafe,
  Kantsi lapho engasayukufa impela baze banqoba!
  Gcuma omuhle espongo,
  Gcuma omuhle emehlweni,
  Gcuma omuhle nangaphasi konyawo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.