Izithakazelo zakwa-Ngcobo

Izithakazelo zakwa-Ngcobo

Mapholoba!
Mbele!
Maguya!
Nyuswa kaDingila
KaNgcobo kaVumezitha
Ngcob’ omhlophe
Ozal’ uNgongoma

UNgongom’ azal’ ushangase
UMkeshana
Ngcob’ omhlophe
Ozal’ uGasela
UMfuz’ afulele

Nina basemaQadini
Enizal’ uDude noDabeka
KaSilwane kaNjila kaNgotoma
IQad’ uqobo
nina bakwaMgudwa
KaMshiwa kaNcume kaMgabhi

Mashiy’ amakhulu!
Mashiy’ amade!
Mashiy’ amahle!
Angathi azoshumayela

Nin’ enibiye ngenkomo
Abafokazana bebiya ngamahlahla
Nin’ entatanyiswa
Njengabafazi ningebona

Mpaka ziyaphikisana
Ith’ enye yim’ igoso
Neny’ ithi yiyo
Yemese kaNyuswa
Nina bakaMbethe weqhina

Sihayo!

2 thoughts on “Izithakazelo zakwa-Ngcobo

    1. Nobuhle

      Angizazi Nami zonke ithakazelo zakithi kangcobo kodw iningi lalezi ezibhalwe laphi azibhalekanga ngendlela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.