Izithakazelo zakwa Mtshali

Hlabangan’elimhlophe okwezihlabathi zolwandle,
Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha waphuma sivutha futhi.
Magalel’agase njengengonyama,
Matshing’angacoshi kucosh’abafokazane,
Khondlo!