IZITHAKAZELO ZAKWA-MKHIZE

IZITHAKAZELO ZAKWA MKHIZE

Gubhela! Gcwabe!
Wena kaZihlandlo!
Wena kaKhabazela kaMavovo!
Mumbo omhlophe
okhany’ amasi esiswini!
Nhlama eyaphelel’ etsheni
ngokubadaphunela.
Ngunezi
Bambo abambulazi,
Abadl’umuntu bemyenga ngendaba
Sibi side esimajembelezana,
Sibi side esimaphandla
esaphandl’ abeNguni bavungama
Nina bengwaz’ emabhudle
Eth’ isabhudla
yabuye yaphinda yabhudla
Malala amahle
Nin’ enalala nomunwe
Navuka nakhwif’ ilanga.

Abanye bakwa-Mkhize bathi:

Gubhela! Gcwabe!
Khabazela kaMavovo,
Nhlama eyaphelel’etsheni,
Ngokubadaphunela.
MuMb’omhlophe!
Sibi-side esimaphandla,
Esaphandla abanguni bavungama.
Mbo, uMbulazi okhanya amasi esiswini.
Mbo, uMbulazi odla umuntu,
Emyenga ngendaba.
Enalala nomunwe,
Navuka nakhwif’ilanga!
Nzalo kaSambela!
Nina baseMbo,
Nina bakaSidaphudaphu,
Ngokubadaphunela!
Nzalo kaLuzalo
Nzalo kaZelize!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.