IZITHAKAZELO ZakwaCele

IZITHAKAZELO ZAKWA CELE

Ndosi!
Khumbuza,
Nkomo kayivuswa,
Nkomo isengw’ilele,
Ngob’ingenakuvuswa muntu!
Kwasiqunga esihle,
Esizalel’amazinye namasakabuli!
Dibandlela!
Magaye!
Vico akagezanga,
Obuye nensil’emfuleni,
Ngob’ethembe ukugeza ngobisi!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.