Mahlangu Clan

Mahlangu, mntungwa, mgwezan’akokosi, rhotjh’elimnyama amanye ayakhanya. mahlang’ongayingwe sangolonyana.singhalel’ebesuthwini abanye banghalel’emakhobongweni. mkhalangana

———————————————————-

mrhetjha mkhul’ wakanzunza

qongo wakanzunza

petha owapetha izindaba

magobhol’i kamrhetjha ozigobho ziyagobholana

bhorhol’wakontombi

dima, somlembelele, mrhobh’amanghana

gembe mathunwa ngezakhe

bungela kokosi

maridil’akondamase

ndimande,

mzwezi

mrube.

8 thoughts on “Mahlangu Clan

  1. Themba mahlangu

   Khotso mfanakithi I will like to help U without maney call me 0761036741

 1. Sharon

  Hy l don’t know if you can help my father’s surname is Mahlangu but I don’t know isithakale zakhe
  I had that there are many Mahlangu please help if you can

 2. mphaliselwa

  hi I’m Mahlangu (Mrube) please help would like to meet other Mrube family I have so many questions to ask .

 3. December

  hi Im Mahlangu (goda) i dont know the rest of isthakazelo angisazi please help

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.