Mahlangu Clan

Mahlangu, mntungwa, mgwezan’akokosi, rhotjh’elimnyama amanye ayakhanya. mahlang’ongayingwe sangolonyana.singhalel’ebesuthwini abanye banghalel’emakhobongweni. mkhalangana

———————————————————-

mrhetjha mkhul’ wakanzunza

qongo wakanzunza

petha owapetha izindaba

magobhol’i kamrhetjha ozigobho ziyagobholana

bhorhol’wakontombi

dima, somlembelele, mrhobh’amanghana

gembe mathunwa ngezakhe

bungela kokosi

maridil’akondamase

ndimande,

mzwezi

mrube.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.