Umjokwane kandaba

Umjokwane kandaba, kusala kutshelwa kusala kumenyezelwa. ibhilika lika ndaba elithethwa ngezinyembhezi elinjengo lwakwa phiko wase bulaweni.

inyathi lika ndaba elihambiswa ngo mazibuko. elinjengo mzingeli komafekana,

omphebezihle zako mjokwana.

abazidlela ngama nxasakazi.

odla umfazi umkasikazwayo wadla nendoda.

wadla umahamle kanomlomo, wadla unhlambase ibhincikazana elalithetha izindaba zase bulaweni.

wadla omphephethwa komafekana.

wadla umsikazi kondumoshe.

ingabe wayokwenzani koma basamlilo lapho owaqeda umhlambi wabantu nezi nyamazane.

odlulisa okomiyane komafeka na mphebezihle zakomjokwana.

umayemaye!!!!

undabezitha!

bayede!!!

umtwana!!

bayede!!!

ubuso buhle obungenandawo yebo yokusolwa!!!!

bayede!!!

ngyehla ngedolo. ngyakhothama..

bayede!

zulu uyasabeka!!!

bayede!!! inkunzi ye bhubesi!!!

inkosi kayiqedwa….!!!

uyizulu!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.