Izibongo: Zwakala

Izibongo: Zwakala

dongo ,

mzoyi ,

nomandla ,

nyathi ,

tshibase ,

bhentsel’sandleni ,

inyathi eyohlula amadoda kwabizwa abafazi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.