Izithakazelo zakwaZuma

Izithakazelo zakwaZuma

Nxamalala!

Mdlovu!

Mafahleni,

Nina baka lugaju kamatomela kashisa

Mashingizela ashiye impi yakhe

Dwala elibushelelezi

Maphuma ephethe inyama ngala, amasi ngapha

Mpisi kanovela,msholozi owadliwa izinja zakhe,wena owalala nomunwe engquza  wavuka wakhomba ilanga,

Zuma, nxamalala, msholozi, mdlovu, mafahleni, nina bakalugaju kamatomela mangcengeza kashayankomo.

Shayankomo, nyathi emnyama enyathela ngemikhonto amanye amakhosi enyathela ngezitho.

Abensengwakazi abayisenga bayishiyelela. amaphumephethe amasi ngapha nenyama ngapha.

Abakwandlela zintathu ziya emzini munye. abakwasenza kwenzeke. amahlokohloko adla insimu ayililela.

Abakwampangazitha. amamashingizela ashiye impi yakhe, amadwala abushelelezi.

Mpisi kanovela ehla ngesilulu abafokazana befika ngezinyawo.

Sbhamu esaqhuma ehlathini kwabuya abafazi!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.