Barack Obama in Kenya Ezwenikazi lase Africa

Barack Obama in Kenya 

Image may contain: 1 person

Barack Obama, ongumengameli wase America(USA) wayesekhaya kubo lapha kuleluzwekazi lethu iAfrika eKenya, wayeseyibhungu enoyisemcane wakhe.
Vele uObama ungowase Africa uzalwa uBarack Obama sr waseKenya obekaye eMelika eAlaska ngokuyofunda imfundo yasemazingeni aphezulu. Wafike watholana nentokazi emhlophe eyazala lomongameli obusayo namuhla eMelika. Kwamanje usekhona ugogo wakhe ozala uyise eKenya. Washo umprofethi uMarcus Gavey waseJamaica ukuthi iMelika iyobuswa ngumuntu omnyama ngelinye ilanga ukusho lokhu ngo 1927 ebe sesontweni. Kulelo zikhathi ubandlululo lwaluseme ngenhla eMelika umuntu omnyama wayephathiswa kwesigqila engavunyelwe nokukhonza uNkulunkulu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.