Iziduko AmaCirha – ooNcibane

Iziduko AmaCirha – ooNcibane,

Khawuta,

Nojaholo,

Mhlantla,

Nyembezana,

Mhlathendlovu,

uDlakalashe,

Ntswentswe,

Qhanqolo,

Ntlokwenyani,

Sihlobo SikaPhalo,

Hloml’iphuthi lidala linempondo,

MGcaleka!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.