Mthimunye Nomaziyane

Mthimunye Nomaziyane

E! Mthimunye
Nomaziyane kaMngoma
wena owangena esibayeni ungakavunuli wavunuliswa nguNomaziyane ngendlini ndayindayi
Mngoma
mbambo ezaphekwa eziko ziqubalala kwathiwa zephuleni zizakushisa abantwana kwathiwa zizakushisa bani kwathiwa zizakushisa uDlabantu noMabugulu jodwe limanzi amnandi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.