Mthembu clan names Xhosa

Mthembu clan names Xhosa

UMthembu, uThukela, uQhudeni, uMkhubukeni, uGoza, uMpafane, uMthembu obhuzuzu, odla amathibane az ‘indlala iwile.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.