Mthimunye clan praises

Mthimunye clan praises

nomaziyana womngoma,
wena owesenga ikomo ungakavunuli wayokuvunuliswa ngunomaziyana ngendlini,
ngumswa wakomathabatha bathi bambengile ngesqalabeni kandi nguye sbenga ndoda,
yijodo elimnyama lamanzi amnandi,
nomaziyana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.