Mthimunye Family

Mthimunye Family

E! Mthimunye
Nomaziyane kaMngoma
wena owangena esibayeni ungakavunuli
wavunuliswa nguNomaziyane ngendlini
ndayindayi Mngoma
mbambo ezaphekwa eziko ziqubalala
kwathiwa zephuleni zizakushisa abantwana
kwathiwa zizakushisa bani kwathiwa zizakushisa uDlabantu noMabugulu
jodwe limanzi amnandi

Mthimunyes sons are as followes
1.Somabonde-nomaziyane kamngoma)
2.Ndayi ndayi-(ndayi ndayi mngoma)
3.Mtjhayise-(Mtjhayise womngoma)
4.Fumbi-(wamagedlane)
5.Buhlahle

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.