Ndlovu Gabula

Mina ngingu Ndlovu uGabula ololwazi ngabokhokho bethu kaphawule mina ngazi kusukela kuNolo kusehla ngingajabula mangingazi imvelaphi yami oGabula otshize omanyehwa ongalonde omzikhulu obalubakhe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.