Ndungwane clan

Ndungwane clan

Ndithi koDiya, OBhejula, Amandungwane mabazomwabele eziholide.
Abo bazakuba sezindleleni banga bangafika kakuhle emakhaya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.