Ngcamu clan praises | Ngcamu Surname

mkhabela, shozi, gaba, mlothswa, maphalala njengophoko, sbumbu esiyingqilinga esingenalunza,uma sinonza syobe sonakele noma sfuze ekhaya konina.lokoza maloko nhlunu beyisika beyenza umqwayiba, mzilankatha, shelembe, kwadlula intuthwane ithwele kwadlula engathwele, ncube, khambule, mzilankatha, mphangazitha, mathula kamjezi, ngcamu ombewumbili njengodlubu luka mbokazana, mkhathini!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.