Dlamini Zizi clan

Dlamini Zizi clan

Zizi,
Jama kaSjadu,
Mabetshe,
Bhanise,
Ngxib’inoboya,
Fakade,
Khatsini,
Mtikitiki,
Nomana ndab’azithethwa intsuku ngentsuku,
Bhengu,
Nonyathi!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.