izithakazelo zakwa Khanyi

izithakazelo zakwa Khanyi

Khanyi!
Msuthu,
Mwelase!
Ongaweli ngezibuko,

Owela nge zimpambosi zomfula,
Isigejan’ esemba sembula,
Wen’ ophaphela phezulu,
Msunywa’ ozimpumpuluzwana,
Msuthu ka Nciza!

Msuthu ka Sidiyanekazane,
Msuth’ owesab’ ukwesoka,
Msuthu wasomponjwana,
Wen’ oway’ eLenge wabuyelela,
Wena wakwa mabele made,
Msuthu!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.