Izithakazelo zakwa Nkosi in Siswati

Izithakazelo zakwa Nkosi in Siswati

NKHOSI HLUBI LOMUHLE UMLANGENI WENA LOWACEDZA LUBOMBO NGEKUHLEHLETELA SIDLUBULADLEDLE SAKALOBAMBA LESITSI SIBAPHA SIBESIBADLUBULISA WENA LOWABOPHELA LOKUHLE EMFUNTINI SAMKETI SAKUCALA WENA LONGAYIDLI IMVU WESABA UMCONDVO NEMAFINYILA NKHOSI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.