Msimang clan names

Msimang clan names

nonkosi!
thabizolo,
muthwa,
nkomo eluthuli,
nodwala lakwanodumakazi,
abathwa abamzimbomuhle njengowosana,
kwangathi ngingawanga,
abaziqunjana zimbili,
esinye singenhla,
esinye singezantsi kwendlela,
abafunga unonkosi ngahawuka kwangathi nami ngingamfunga,
abanzipho zimnyama ngokuqhwebana,
usongo akamnci,
akamncinazana,
ehene iyanini mahlubi,
nihlabane ngezindlela zonke,
zonke,niyobikela abasemasimangweni,
ukuthi ubhedu lwaphukile,
amazala nkosi ngokuzala ubhungane,
ukhukho lomhlanganiso olwahlanganisa indlu yakwadlomo,
dlomo-dludlu kwabendlwana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.