Izithakazelo zakwa Sibiya

SIBIYA Clan Names

  Ndaba,
  Gumede,
  Sibiya ngenkomo,
  Abafokazana bebiya ngamahlahla!
  Nina bakwankom’ isengelwa emaweni,
  Ingasengelw’ esibayeni akuyon’ eyakhona,
  Gumede kaNdaba,
  Mkhananda owafinyelela kubalondolozi,
  Wemuka noGodokazi way’ eMfolozi,
  UHhiya kwabanani,
  Okwaphwekwa esendlini Kwaze kwephulwa esendlini engazange afe kufudumala,
  Mgxebe!
  Khathi!
  Nina bakaSotobe kaMpangalala