Mabizela clan

Mabizela clan

Mkholo  onsundu nezinyawo zakhe,
Ndimande,
Mshengu,
Shabalala,
Donga laka mavuso!
Inyoni eyakhala ngamanqondo umlomo uhleli,
Ubele lwenduna nensikazi olwaqhamuka kwamhlangavula,
Lwathi umhlangavula udukile kanti umhlangavula ukhona,
Ugubh ‘olude olwakhal ‘entabeni lungashwayw ’emntu!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.