Nkala clan praises

Nkala clan

Nkala
Mlotshwa
Vumisa
Mphanjane
Sitsh’esihle esidlela amasi nenyama
Intombi engagananga kwaNkala iyozala inkamba ngamadodlwana.
Nina ababhala ngosiba abanye bebhala ngepensela.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.