This blog is for all African's who love their culture & heritage

Ukuthwala ngeqoma

Ukuthwala ngeqoma

Kusho ukuthembela entweni

iqoma yinto eyakhiwa ngotshani obuqinile ukuze ikwazi ukuphatha okuthile, yakhiwe njengomphongolo…..isetshenziswa ukuphatha izipho intombi esuke izipha isoka layo ngenhloso yokuthi iyethembela kulo lelo soka ukuth lizomuphatha kahle

isibonelo: INingizimu Afrika ngiyithwele ngeqoma ngoba izobhekana neCongo

Previous

Iqhina liphume embizeni

Next

Ukuphuma inqina kaMabuyaze

1 Comment

  1. viyisa nkubele

    sawbona ngicela ukwaziswa ngemvelaphi ya kwankubele.nezithakazelo zakhona

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: