Macwele clan names | Izithakazelo Macwele

Macwele,
Mbhamali,
Kwesaba,
Mveni,
Tholeni,
Nonyanda,
Zila Mpofu Sihlangu sekhaya
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.