Dlodlo
Mabanga
mpangazitha
mntingi
mashiya amalhe
Wena ongena qwalo iqwalo lakho idolo lokho
zikanjaloke ezakwa Dlodlo mabanga Sithole