Sifundza Surname

Sifundza Vungandze Msekelave Vundlana lencane umkhemezelwane lingatsi kheme kheme sekwanele sibuyabuyane sibuya nemahlahla ebulandzeni Sutfu Nene Malingela Ntsaba lendze yakuMananga…..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.