Clans

Mbumbe, Gabhisa, Mathandethule, Jojukhalo, Malamb’adle ihawu lakhe, Mabophe,Mabhala ngoziph’Abanye bebhala ngepensela, Langelihle…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.