menyuka gijane malambula sgodlamkhonto sikhipe induku skhova asilali eb’landa ngokusaba amasok’aso