Izithakazelo zakwaMyeza

Mzukwase, Dimbane, Mbokodo kthwala bengakathwali abezindlwana…..

Ngicela ozazi kahle angsize nam

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.