Izithakazelo zakwamazeka

Singo snqanda kadephula masisitheka. Umgobhozi omhle wasemthandaneni, mvulana yana ngobusimuku kwasa sekubonwa ngezikhukhula. Singo hlase ,thuse zilinkomo ,onala amampembe amhlotshana okungathi awahambi mahlabathini. thwaleni ,luqe ubambo lomhlehlo umsana wenyama.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.