Izithakazelo zakwa Nyoni | Nyoni clan praises

Izithakazelo zakwa Nyoni | Nyoni clan praises
phoswa gengeshe, gemase, chwensi, hlakahlela, sgidi,siba, gwalagwala,

sophila, giyoni, wenungahlonywa bafokatane uhlonywa ngemakhosi;
wena mtiya mbili ingabamtsatfu iyadzabuka!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.